Ekonomi

Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin’den Yapılandırma Açıklaması

Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin’den Yapılandırma Açıklaması

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Sgk Denizli İl Müdürü Mersin yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ile ilgili yapılandırmalar ile ilgili tüm detayları tek tek açıkladı. İşte merak edilen ayrıntılar.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve vergi alacakları ile birlikte birçok kamu borcunun yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezleri olarak 1.038.208 vatandaşımıza hizmet vermekteyiz. Denizli genelinde SGK da iş yeri tescili bulunan ve işçi çalıştıran 26.618 faal işyeri bulunmaktadır222.4854-a (SSK) kapsamında sigortalımız , kendi nam ve hesabına çalışan ( Tarım dahil ) 50.9944-b (Bağ-kur) kapsamında sigortalımız  ve 4-c (Emekli Sandığı) kapsamında 37.765 sigortalımız  olmak üzere toplamda 311.244 aktif sigortalımız, ayrıca 4-a kapsamında 131.837, 4-b kapsamında 61.499 ve 4-c kapsamında 31.479 olmak üzere toplamda 224.823 pasif ( Aylık / gelir alan ) sigortalımız bulunmaktadır. Yine bu zaman kadar 70.334 kişi ise Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. Ülke olarak  salgın nedeni ile içinde bulunduğumuz durum ve Müdürlüğümüzün iş yükü dikkate alındığında vatandaşlarımızın mağdur olmamaları açısından yapılandırma kanunu ile ilgili kurumumuzu ilgilendiren konularda açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Söz konusu Kanuna göre 2020 Ağustos Ayı ve öncesine ait;

-Sigorta Primleri,

-Genel Sağlık Sigortası Primleri,

-İşsizlik Sigortası Primleri,

-İş Kazası, Meslek Hastalığı Malullük Ve Vazife Malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

-6183/48. Md kapsamında taksitlendirilen alacaklar ,

-Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

-Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,

-İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

-08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları

-Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

-5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

-Kurumumuzca takip ve tahsili yapılan Damga Vergisi , Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi borçları;

Yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile  güncellenecek, Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Taksitli ödemeyi tercih edenler ise ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle spor kulüpleri 36 eşit taksitte, belediyeler ve kamu tüzel kişiliğine bağlı kuruluşları da aylık olarak 120 eşit taksitte ödeme yapabileceklerdir.

İdari Para Cezalarının yapılması halinde önce borç aslının %50’si ile cezaya uygulanan gecikme cezası ve zammı silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

 

Yapılandırma başvuruları;

-İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,

-4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye,

-Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,

-Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

-Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,

31.12.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için ise sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye şahsen veya e-devlet kanalı ile 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek ve 01.03.2021 tarihine kadar borçlarını ödeyeceklerdir.

GSS prim borçlarının yapılandırılması için ise başvuru şartı aranmayacaktır.

Kanundaki başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Ayrıca Prim borcu bulunan 4/b ( Tarım dahil ) sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31.10.2020 tarihinden önceki, prim borcu bulunan hizmet süreleri durdurularak prim borçları silinecek faaliyetleri devam edenlerin sigortalılıkları ise 01.11.2020 tarihinden itibaren tekrar başlatılacaktır.

Kanunda belirtilen 2 aylık süreyi beklemeden hizmet sürelerinin durdurulmasının istenilmesi halinde kuruma şahsen veya e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL