Sağlık

Bölükbaşı, Fizyorad Tıp Merkezi’nde hasta kabulüne başladı

Bölükbaşı, Fizyorad Tıp Merkezi’nde hasta kabulüne başladı

Denizli’nin tanınmış Nörolog ve Klinik Nörofizyolog Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, Fizyorad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde hasta kabulüne başladı.

Türkiye’nin dört bir tarafında hastaları bulunan Nörolog ve Klinik Nörofizyolog Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, Fizyorad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde hasta kabulüne başladı. Çalışma yaşamı boyunca bir çok başarılı çalışmaya imza atan Bölükbaşı, hastaların daha kaliteli yaşama kavuşabilmesi için mücadele edeceğini söyledi. Fizyorad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nin başarılı çalışmalarını uzun süredir takip ettiğini de kaydeden Bölükbaşı, “Başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyarak, Denizlililere Nöroloji ve Nörofizyoloji alanlarında en son tekniklerle iyileştirerek, onlara kaliteli ve sağlıklı yaşamı sunmaya çalışacağım. Tüm hastalarımı Fizyorad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ne beklerim” dedi.

Nörolog ve Klinik Nörofizyolog Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı kimdir?

1967 Doğum; İzmir
1984 İlk ve ortaöğrenim; Denizli Lisesi
1984-90 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa -Lisans Eğitimi
1990-91 Midyat (Mardin) Hükümet Tabipliği – Sağlık Bakanlığı için mecburi hizmet
1991-1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Nöroloji İhtisası
Uzmanlık Tezi:Diyabetik Hasta Gruplarında Elektrofizyolojik ve Multimodal
Uyarılmış Potansiyel Çalışmalarının Tanısal Değeri
1994 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde Çocuk Nörolojisi Kliniği rotasyon çalışması
1996-1997 Nöroloji Uzmanı;
KTÜ Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı Uzmanı
Adli Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Konusunda post-dok. çalışmalar
1997 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. na atanma.
Nörofizyoloji Laboratuvarının Kuruluşu Çalışmaları;
Nöroloji Servisinin Kuruluşu Çalışmaları
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Spastik Çocuk Merkezi
ve Huzurevi Konsültan Nöroloğu
1998-2004 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi
(Komparatif Nöroanatomi) Doktorası (PhD)
Tez Konusu: Köpek Periferik Sinir Sisteminin Elektrofizyolojik
Yöntemlerle İncelenmesi
1998 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımçı Doçent kadrosuna atanma
2000 Askerlik; Dağ Komando Askeri Hastanesi Nöroloji ve Psikiyatri Servisi,
Isparta
2000 Nöroloji Anabilim Dalında “Üniversite Doçenti” Ünvanı
2001-2002 Eğitim Fakültesi’nde yüksek lisans öğrenciliği;
Yüksek Lisans için Eğitim Formasyon Programı Öğrenciliği
(Ölçme-Değerlendirme, Eğitim Tarihi, Eğitim Psikolojisi derslerinde doktora için
Yeterlilik derecesi alma)
2001 Adnan Menderes Üniversitesi TF bünyesinde; Demiyelinizan Hastalıklar Polikliniği,
Periferik Sinir Hastalıkları Polikliniği, Çocuk Nörolojisi Polikliniğinin kurulması
ve bu polikliniklerde stajyer tıp öğrencilerinin eğitimine başlanması.

Tıp Fakültesi Görevleri
(Aktif Tıp Eğitimi Müfredatı gerekleri ile uyumlu olarak):
Nöropsikiyatri Ders Kurulu Başkanlığı, 2001-2003
Tıbbi İngilizce Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2003
Tıp Hukuku Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2003
Tıp Tarihi Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2003
İletişim Becerileri Ders Kurulu Üyeliği, 1998-2001
Tıp Fakültesi’nde İdari Görev
Tıp Fakültesi İnşaat Tahkim Komisyonu Üyeliği-1999-2003
2003-8 S.B. Denizli Hastanesi Nöroloji Kliniği ve Klinik Nörofizyoloji Lab.
2008-15 Ege Hastanesi ve Kalp Cerrahisi Merkezi Nöroloji Bölümü ve
Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı, Denizli
2011 “ Klinik Nörofizyolog” üst ihtisas ünvanının Sağlık Bakanlığı tarafından tescili
Nörolojik İlgi ve Araştırma Alanları
Elektronöromiyografi ve elektroensefalografi
Periferik Sinir Hastalıkları
Nöropatik Ağrı
Komparatif Nöroanatomi
Adli (Kriminal) Nöroloji
Yabancı Diller
İngilizce (ÜDS 87.5),
Mesleki Çalışmalarını Yürütecek Düzeyde;
Fransızca, Rusça , İspanyolca bilmektedir .
Üye Olduğu Kuruluşlar
Türk Nöroloji Derneği, 1992-
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 1992-
Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği, 1994-
Avrupa Nöroloji Birlikleri Federasyonu (EFNS), 1997-
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Birliği (IASP) Nöropatik Ağrı Araştırma Grubu (NeuSIG) 2002-

ULUSLARARASI MAKALELER

1. Özmenoğlu M, Candan S, Bölükbaşı O, İlhan A: Headache syndromes in Eastern Black Sea
Region. Kırbaş D, Leonardi M (Eds). Neurology and Public Health. Reports of a WHO Meeting,
Bitam, 1993.
2. Budak F, Bölükbaşı O, Demirci A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu B: Cerebral dural sinus
thrombosis. Angiology, 46; 1995: 541-543.
3. Bolukbasi O: Studying medicine in a developing country. Student British Medical Journal. 4,
Oct. 1996: 390.
4. Gürpınar SS, Çan G, Bolukbasi O, Torun P: Analysis of mortality reports from a university
hospital of Turkey. Forensic Science International, 88, 1997: 169-171.
5. Bolukbasi O: Hospital-based diabetic neuropathy: Prevalence in Eastern Black Sea Region of
Turkey. Neuroepidemiology 17; 1998: 30.
6. Velioğlu SK, Özmenoğlu M, Alioğlu A, Bölükbaşı O, Ari A: Pulmonary arteriovenous fistula and
brain abcess. European Journal of Neurology, 5, 5; 1998: 511-514.
7. Kantarcı O, Siva A, Eraksoy M at al and the Turkish Multiple Sclerosis Study Group: Survival
and predictors of disability in Turkish MS patients. Neurology. 51; 1998: 765-772.
8. Bolukbasi O: Spontaneous erections and libido increase associated with venlafaxine.
European Journal of Neurology 6; 4; 1999: 527-528.
9. Bolukbasi O, Akyol A: The decline of neurology versus radiology ? Current status of
neuroradiology in Turkey. European Journal of Neurology 5; 6; 1999: 627.
10. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve anastomosis in the palm (Riches
Cannieu Anastomosis) . Neurosugical Review 22; 1999: 138-139.
11. Akyol A, Müngen B, Turgut M, Akarsu A, Bölükbaşı O, Bayülkem K: Treatment of juvenile
migraine with subcutaneus sumatriptan. Current Pediatric Research; 3, 1; 1999: 33-36.
12. Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Acute disseminated encephalomyelitis associated with tetanus
vaccination. European Journal of Neurology, 41;1999: 231-232.
13. Turgut M, Bölükbaşı O, Akyol A: Chemical sympathectomy in the relief of persistent
sympathetic pain after carpal tunnel release. Journal of Neurosurgical Sciences 43: 1999:191-194.
14. Şavk E, Şavk O, Bölükbaşı O et al: Notalgia paresthetica, a study on pathogenesis.
International Journal of Dermatology 39; 2000: 754-759.
15. Ökten A, Karagüzel G, Kaya G, Bölükbaşı O, Gedik Y: Prevalence of asymptomatic nerve
dysfunction in 77 patients with type I diabetes mellitus. Annals of Medical Sciences, 9; 1, 2000:14-17.
16. Turgut F, Turgut M, Bolukbasi O, Baskaya V: Carpal tunnel syndrome in pregnancy . Journal
of Clinical Neurosciences , 8, 4; 2001: 332-334.
17. Şavk E, Bolukbasi O: Open pilot study of oxcarbazepine for the treatment of notalgia
paresthetica. Journal of American Academy of Dermatology, 2001: .
18. Yükselen V, Karaoğlu AO, Bolukbasi O: Partial seizures, an unusual cause of recurrent

19. Akyol A, Kıylıoğlu N, Bolukbasi O, Guney E, Yurekli Y: Repeated hypoglycemia and cognitive
decline, a case report. Neuroendocrinology letters. 24, 1/2; 2003: 54-56.
20. Turan E, Bolukbasi O: Evaluation of possible carpal tunnel syndrome in dogs.
Veterinary Record, 155; 2004: 122-124.
21. Ulutas B, Bölükbaşı O, Turan B, Sarıerler M: The effect of hypercalcemia on nerve conduction
in dogs. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 140-145.
22. Sarıerler M, Bölükbaşı O, Turan E, Ulutaş B: The effects of different anesthetics on rat
electrodiagnostic parameters. Veterinar Sarajevo. Apr 15-16; 2006: 146-157.
23. Turan E; Bolukbasi O: The application of an electrophysiological bulbocavernosus reflex test in
male dogs. Research in Veterinary Science, 2007.
24. Turan E, Bolukbasi O, Omeroglu A: The effect of the tarsal joint positions on the tibial nerve
motor action potential latency in dog, electrophysiological and anatomical studies. Dtsch
Tieraztl Wschr 114; 2007; 25-29. 1.
25. Isik A. Kadir, Bolukbasi O, Isik H: Financing of health services and alternative methods, some
suggestions. Munich Personal RePEc Archive, MPRA, 21 Dec. 2007.
26. Bolukbasi O, Ocal K: Motor distal latency measurement of the suprascapular nerve in dog.
Veterinary Record, 31, 160;2007: 44-446.

ULUSAL MAKALELER
1. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, İlhan A, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Tetanoz, sekiz olgunun
incelemesi. Nörolojik Bilimler Dergisi, 10, 1993;1-2.
2. Bölükbaşı O: Komadaki hastayla konuşmak. TTO Bülteni, 7, 1993: 16.
3. Budak F, Bolukbasi O, Ozmenoglu M: Innervation anomalies in upper and lower extremities.
Nörolojik Bilimler Dergisi, 11; 1994: 61-66..
4. Özmenoğlu M, Bölükbaşı O, Mocan H, Budak F,: Acute isonizade poisoning presenting as
seizures. Archives of Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 31, 2, 1994; 63-65.
5. Budak F, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Periyodik paralizilerin klinik ve elektrofizyolojik bulguları.
İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 1; 1994: 29-31.
6. Budak F, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: Gebelik ve lohusalıkta akut serebrovasküler
olaylar. İzmir Dev. Has. Tıp Dergisi, XXXII, 2; 1994: 91-95
7. Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Demirci A: olivopontin serebellar
atrofide manyetik rezonans görüntüleme. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 5, 5, 2; 1994: 147-148.
8. Bölükbaşı O, Gökşen D, Tütüncüoğlu S: Çocuk Nörolojisi Olgu Sunumu, herediter spastik
paraparezi. Ege Pediyatri Bülteni; 1, 49; 1994: 110-112.
9. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Budak F, Alioğlu Z, Komsuoğlu S: Fotosensitif epilepsi. Sendrom,
Epilepsi ve Klinik Nörofizyoloji Eki-1; 1994:14-15.
10. Şener U, Özmenoğlu M, Budak F, Bölükbaşı O: Geç postanoksik demiyleinizasyon, intravenöz
metamizol uygulanımının nadir bir komplikasyonu. Ağrı (Excerpta Medica). 31, 2; 1994: 63-65.
11. Alioğlu Z, Şener U, Budak F, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Antiepileptik ilaçların beyinsapı
işitsel uyarılmış potansiyelleri üzerine etkisi. Nöroloji Bülteni, 1, 4; 1994:110-112.

12. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Doğu Karadeniz’de status epileptikus. Düşünen Adam. 8, 2; 1995:35-36.
13. Bölükbaşı O, Tütüncüoğlu S: Hipotonik bebekte ayırıcı tanı. Ege Pediyatri Bülteni . 2, 2; 1995:82-87.
14. İlhan A, Örem A, Alioğlu Z, Bölükbaşı O, Velioğlu S, Özmenoğlu M, Serçe K: İskemik
serebrovasküler hastalıklarda serum lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri. Archives of
Neuropsychiatry (Turkey-Excerpta Medica). 32, 3; 1995: 157-161.
15. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Isaac sendromlu bir olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi, 1; 1995:98-99.
16. Arseven O, Eraksoy H, Uzun Y, Sepkin C, Kalaycıoğlu A, Özmenoğlu M, Bölükbaşı O: Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde tüberküloz ilaçlarına direnç durumu. Klimik Dergisi, 8, 2; 1995: 63-67.
17. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Alioğlu Z, İlhan A, Bölükbaşı O: Dört olgu nedeniyle huntington
hastalığı. Nöroloji Bülteni. 2, 2; 1995: 52-56.
18. Alioğlu Z, Şener U, Bölükbaşı O, Özmenoğlu M, Komsuoğlu S: Erişkinlerde hipokalsemiye
bağlı status epileptikus. Türk Nöroloji Dergisi. 1, 1995: 95-97.
19. Velioğlu S, Özmenoğlu M, Bülbül İ, Alioğlu Z, Bölükbaşı O: İntrakranyal hemorajide prognoz,
klinik ve BT bulguları. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1, 2, 1995: 111-115.
20. Bahadır S, Şakıyan R, Cimşit G, Bölükbaşı O, Çalışkan K, Gündoğdu V: Segmenter abdominal
herpes zoster parezisi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, (Excerpta Medica) 6; 1996: 149-151.
21. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Epilepsi cerrahisinde foramen ovale tekniği ile EEG kaydı.
Düşünen Adam, 9, 3, 1996: 62-64.
22. Bölükbaşı O: Nöroloji tarihinin unutulmaz ve vazgeçilmez bir siması JFF Babinski. TTO Bülteni,4, 1996; 22.
23. Avunduk A, Avunduk M, Çetinkaya K, Bölükbaşı O: Bietti’nin kristalin distrofisi, iki vakanın
klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 5, 1996:339-397.
24. Bölükbaşı O, Özmenoğlu M: Görsel uyarılmış potansiyellerin migren tanısındaki değeri. Ağrı
(Excerpta Medica). 9, 1; 1997: 36-38.
25. Bölükbaşı O: Bilinen ilk miyasteni vakası kim di? TTO Bülteni, 1, 1997: 9-20.
26. Bölükbaşı O, Gürpınar S, Özoran Y: Neden otopsi yapmıyoruz ? Sendrom (Excerpta Medica).9, 2; 1997: 91-93.
27. Turgut M, Bölükbaşı O: Meralgia paresthetica. Spor ve Tıp (Excerpta Medica). 6, 7-8; 1998:25-28.
28. Akyol A, Bölükbaşı O, Genel H, Camcı C: Trousseau sendromu. Fırat Tıp Dergisi, 1, 7: 1999.
29. Bölükbaşı O, Özkök S, Katkıcı U: Adli olgulardaki periferik sinir lezyonlarında etyoloji ve
elektronöromiyografi bulguları, retrospektif bir inceleme. Adli Tıp Bülteni, 4; 3, 1999: 127-129.
30. Bölükbaşı O, Gürpınar S: Elektrodiyagnostik yöntemlerin travmatik ya da adli olgularda
kullanımı. Sendrom, s12, 4; 2000: 18-21.
31. Akyol A, Özkaya B, Bölükbaşı O, Güner A: Schuermann Hastalığı, bir olgu sunumu. ADÜ Tıp
Fakültesi Dergisi, 1, 1: 2000; 33-34.
32. Gemalmaz A, Bölükbaşı O: Başağrısının Tedavisi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi,11, 9: 2000: 18-20.
33. Bölükbaşı O, Çullu E: İbni Sina’nın nöroloji ve periferik sinir cerrahisine katkıları. Sendrom
(Excerpta Medica), 12, 3; 2000: 60-63.
34. Akyol A, Bölükbaşı O, Özkaya B, Özkul A, Biçerol B, Genel H: Parkinson hastalığı tedavi sürecinde karşılaşılan davranış ve kinezi bozukluklarında olanzapin. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. 3, 2; 2000: 1418.
35. Gedizlioğlu M, Bilgin R, Kumral E, Tarlacı S ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Stroke ve
başağrısı MST sonuçları. Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 61-66.
36. Özdemir S, Özkan G, Uzuner N ve ark. ve Türkiye MST Çalışma Grubu. Türkiye de beyin
damar hastalıkları için major risk faktörleri, Türk çok merkezli strok çalışması. Türkiye Beyin
Damar Hastalıkları Dergisi, 6, 2; 2000: 31-35.
37. Bölükbaşı O: Polinöropatiler ve tedavileri. Sendrom, 13, 5; 2001: 91-96.
38. Akyol A, Temoçin K, Kıylıoğlu N, Bölükbaşı O, Ersoy N, Başak N: Huntington hastalığı tanısı
konulan bir ailede klinik ve moleküler analiz. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları
Dergisi. 4, 2; 2001: 82-86.
39. Bölükbaşı O: Ortaçağ ve Üniversite’nin Misyonu. Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 9 Kasım 2002: s5.
40. Kıylıoğlu N, Meydan N, Barutça S, Akyol A, Bölükbaşı O: Lambert Eaton Myasthenic
Syndrome, case report. Journal of Neurological Sciences-Turkish. 19, 3: 2002.
41. Kıylıoğlu N, Akyol A, Bölükbaşı O, Kaya E: Karbamazepin ile klaritromisin etkileşimi, iki olguda
karbamazepin kan düzeyinde yükselme. Epilepsi. 9, 1; 2003: 34-37.
42. Bölükbaşı O: Türkçe tıp eğitimi, eski ama gerçekleşmiş bir hayalin elbirliği ile yok edilişi.
Hekimce Bakış. 13, 11: 2004: 46-48.
43. Bölükbaşı O: Kolesterol hakkında “gerçek yalanlar” ve bir “müşteri” olarak hasta.
Detay, 2, 2005.
44. Bölükbaşı O: Nöropatik Ağrının Tarihi, Kısa Bir Bakış. Sendrom, 20, 2008.
45. Bölükbaşı O: Ağrı ve Sanat. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, Ağrı Özel Sayısı, 2011.
46. Bölükbaşı O: Hipokrat’ın Felsefesi. Türk Nöroloji Dergisi, 3, 2012.
47. Bölükbaşı O: Galen’in Nörolojisi. Türk Nöroloji Dergisi.4, 2012.
48. Bölükbaşı O: Hekim ve muayenehanesi, beklenmedik bir hukuk zaferi.
Türk Nöroloji Dergisi.8, 2014.

ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞLERİ

1. Turkish Multipl Sclerosis Study Group (TUMSSG) İstanbul, Ankara, Trabzon, Turkey: Onset
symptom and disability according to the age of onset in multipl sclerosis. The 11th European
Congress of Multipl Sclerosis. Neuroimmunology Supp. 1 51, 1995.
2. Siva A, Kantarcı O, Togrul E, Senocak M, Dırıcan A, Saip S, Altintas A, Karaali F, Karantay F,
Eraksoy M, Demir-Akman G, Karabudak R, Gürsoy Y, Sutlas N, Turan F, Özmenoğlu M,
Bölükbaşı O: Prognostic factors in Turkish MS patients. The12th European Congress of
Multiple Sclerosis. European Journal of Neurology 3, Supp.4; 23, 1996.
3. Kutluk K, Gedizoğlu M, Çelebi M, Öztürk V, Bilgin R, Başoğlu M,…and Bölükbaşı O: The risk
factors for hemorrhagic cerebrovascular events. 3rd World Congress and 5th European Stroke
Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 112, 1996.
4. Kırbaş D, Hanoğlu L, Baybaş S, Küçükoğlu H, Arpacı B, Özer B, Bahar S, Çoban O, Denktaş H,
İnce B…and Bölükbaşı O: The risk factors for ischemic cerebrovascular events. 3rd World
Congress and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 100,
1996.

5. Kayahan K, Topçuoğlu A, Duman T, Öztürk Ş, Akbostancı C, Mutluer N, Sarıbaş O,….and
Bölükbaşı O: The risk factors for cerebrovascular events in patients under 40 years of age. 3rd
World Congress and 5th European Stroke Conference. Cerebrovascular Disease 6, Supp.2, 148, 1996.
6. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Clinical and electrophysiological and neuroradiological
findings of five patients with traumatic syringomyelia. European Association of Neurosurgical
Societies, Winter Meeting, Abstract Book, İstanbul, 66, 1998.
7. Bolukbasi O, Akyol A, Turgut M: Ulnar to median nerve in the palm (Riches Cannieu
Anastomosis), a case report. European Association of Neurosurgical Societies, Winter Meeting,
Abstract Book, 105, İstanbul, 1998.
8. Turgut M, Bolukbasi O, Akyol A,: Chemical sympathectomy in the relief of persistent
sympathetic pain after carpal tunnel release. European Association of Neurosurgical Societies,
Winter Meeting, Abstract Book, 43, İstanbul, 1998.
9. Turkish Headache Epidemiology Study Group: An epidemiological study of headache in
Turkey, a nationwide survey. Neurology, 50, 4, supp.4; 1998: A225.
10. Bolukbasi O, Akyol A, Özmenoğlu M, Tekten T: Atenolol is effective in the prophylactic
treatment of migraine. European Congress of Neurology, Journal of Neurology, 246, supp.1,1999: 1/92.
11. Bolukbasi O, Turgut M: Neurology in the writings of Avicenna and the early Islamic beliefs.
European Congress of Neurology, Journal of Neurology, 246, supp. 1, 1999: 1/109
12. Bolukbasi O, Yıldız R, Boz C, Özmenoğlu M: Prevalence of diabetes and diabetic neuropathy.
Cross sectional population based study in Trabzon, Turkey. European Neurological Society
Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3.; III/79.
13. Bolukbasi O, Çullu E, Aslan G: Beneficial effects of fluoxetine treatment as an adjunct to
neurorehabilitative efforts in children with spastic diplegia. European Neurological Society
Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3. : III/155.
14. Gemalmaz H, Bolukbasi O, Öge Ö: Venlafaxine may be effective in decreased libido.
European Neurological Society Congress, Journal of Neurology , June 2000; 247, Suppl 3.:III/629.
15. Bolukbasi O, Gemalmaz A, Tuncer G: Etiology in axonal Guillain-Barre Syndrome. Progress of
6th. Mediterranean Medical Congress, 2000; 163.
16. Bolukbasi O, Gemalmaz A: Driving and epileptics, attitudes of neurologists in Ege Region ,
Turkey. Progress of 6th. Mediterranean Medical Congress, 2000; 32.
17. Bölükbaşı O, Çullu E, Epözdemir Y: Different etiologies in winging scapula of nerve lesion type
1. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress. Türkiye
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.
18. Bölükbaşı O, Çullu E, Aslan G: Fluoxetine in the management of the spastic child. Eastern
Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress. Türkiye Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.

19. Çullu E, Bölükbaşı O, Şavk Ö: Outcome of proximal rectus femoris recession operation on
patients with cerebral palsy. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental
Medicine Congress. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.
20. Bölükbaşı O, Şavk Ö: Outcome of proximal rectus femoris recession operation on patients with
cerebral palsy. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress.
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 48; 2: 2002.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL